Shodno odredbama Statuta Zagrebačkog saveza za skokove u vodu donesene su

 

P R O P O Z I C I J E

za prvenstva Zagreba u 2024. godini

 

1.OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Prvenstva Zagreba u 2024.godini održati će se dva puta godišnje za mlađe dobne kategorije i dva puta godišnje za seniore.

 

Članak 2.

Skakaonice i toranj na plivalištu moraju odgovarati propisanim uvjetima World Aquatics (u daljnjem tekstu WA). Eventualna odstupanja mogu se dogovoriti na sjednici I.O. u interesu promidžbe skokova u vodu, a s evidentnim nedostatkom kvalitetnih objekata u Gradu.

Članak 3.

Sva prvenstva iz članka 1. Propozicija su pojedinačna i ekipna.

Pojedinačni prvaci su natjecatelji koji u svojim kategorijama i u svojim disciplinama (daska 1m, daska 3m, toranj, daska sinkro 3m ) postignu najveći broj bodova.

Ekipni pobjednici boduju se sukladno broju osvojenih medalja na svim Prvenstvima Zagreba u tekućoj sezoni prema pravilima WA.

 

Članak 4.

U pojedinačnoj konkurenciji tri prvoplasirana natjecatelja svake discipline i kategorije dobivaju medalju, a u ekipnoj konkurenciji proglašava se poredak najuspješnijih klubova, koji ujedno dobivaju pehare ili plakete.

 

2. PRAVO NASTUPA

 

Članak 5.

Sva prvenstva Zagreba iz članka 1. ovih Propozicija otvorena su za sve klubove i njihove članove koji su registrirani u HSSV-u, imaju valjani liječnički pregled i imaju pravo nastupa u 2024. godini. Moguć je nastup i drugih klubova uz suglasnost i poziv na natjecanje Izvršnog odbora ZSSV-a.

 

Članak 6.

Pravo nastupa imaju klubovi koji su podmirili sve svoje obveze prema ZSSV-u:

a) uplatili godišnju članarinu u iznosu od 70,00 €. Uplaćuje se na IBAN Saveza (HR0225000091101131026), najkasnije do pet dana prije prvog natjecanja Grada Zagreba u 2024. godini.

b) startnine: startnina iznosi 5,00 € za jednu disciplinu po natjecatelju, 7,00 € za dvije discipline po natjecatelju, te 9,00 € za tri discipline po natjecatelju. Startnina za sinkro par iznosi 4,00 €.

Startnine se uplaćuju priređivaču natjecanja najkasnije 24 sata prije tehničkog sastanka (ukoliko se plaćaju putem bankovnog transfera ili općom uplatnicom) na koji je potrebno donijeti potvrdu o uplati startnina za predstojeće natjecanje ili predstavniku priređivača natjecanja odnosno delegatu natjecanja na tehničkom sastanku.

c) predali liste za natjecanje.

 

Članak 7.

Na prvenstvima Zagreba nastupaju natjecatelji u kategorijama:

a) Limači: -E: 2015. godište i mlađi,

b) Mlađi kadeti -D: 2013. i 2014. godište,

c) Kadeti: -C: 2011. i 2012. godište,

d) Mlađi juniori: -B: 2009. i 2010. godište,

e) Juniori: -A: 2006., 2007. i 2008. godište,

f) Seniori: -S: otvorena kategorija.

 

Članak 8.

Klubovi snose svu odgovornost u pogledu zdravstvenog stanja svojih natjecatelja. Natjecatelj mora imati liječničku potvrdu, ne stariju od 6 mjeseci, koja potvrđuje njegovu sposobnost za nastup na natjecanju. Važeću liječničku potvrdu potrebno je dostaviti uredu saveza, a najkasnije do početka tehničkog sastanka natjecanja.

 

3. OBVEZE ORGANIZATORA I SUDIONIKA PRVENSTVA

 

Članak 9.

Savez je dužan:

a) poslati raspis natjecanja svim njenim članicama najkasnije dvadeset (20) dana prije početka natjecanja,

b) osigurati termine za provođenje natjecanja, sukladno mogućnostima i satnici koje posjeduje,

c) osigurati reklamni prostor na objektima i prostorijama koje se tijekom natjecanja koriste,

d) ishoditi potrebne suglasnosti od uprave objekta, za sebe, priređivača i sve zainteresirane klubove. Uvjete postavljanja reklama utvrđuje i regulira Izvršni odbor ZSSV-a, uz dogovor sa priređivačem. Odluka IO ZSSV-a je konačna.

e) obavijestiti Predsjednika sudaca ZSSV-a o predloženoj satnici natjecanja, kako bi isti mogao na vrijeme odrediti vrhovnog suca i bodovne suce prema predloženoj satnici natjecanja.

 

 

Članak 10.

Prijava za nastup na natjecanju podnosi se poštom na adresu Saveza (Savska cesta 137, 10 000 Zagreb) ili na e-mail adresu Saveza (zgskokovi@gmail.com) te priređivaču natjecanja pet (5) dana prije početka natjecanja.

Ukoliko prijava stigne poslije roka od pet (5) dana, klub može predati prijavu uz uplatu kotizacije u iznosu od 70,00 € na IBAN Saveza HR0225000091101131026 ili delegatu natjecanja najkasnije do početka tehničkog sastanka, te potvrdu o uplati predočiti i priređivaču i delegatu natjecanja na tehničkom sastanku. Ukoliko se potvrda o uplati ne predoči, klub neće moći nastupiti.

Prijava za natjecanje na prvenstvu Zagreba mora sadržavati:

a) ime kluba,

b) ime i prezime natjecatelja,

c) godinu rođenja,

d) kategoriju,

e) spol,

f) discipline u kojima natjecatelj nastupa,

Klub može prijaviti i dodatnog natjecatelja nakon isteka roka od pet (5) dana prije početka natjecanja uz uplatu kotizacije priređivaču natjecanja najkasnije do početka tehničkog sastanka, u iznosu od 7,00 € po dodanom natjecatelju/disciplini. Potvrdu o uplati potrebno je predočiti priređivaču natjecanja i delegatu natjecanja na tehničkom sastanku.

Ukoliko se potvrda o uplati ne predoči, natjecatelj neće moći nastupiti.

 

Članak 11.

Svi klubovi koji sudjeluju na prvenstvima Zagreba sami snose troškove nastupa na natjecanjima.

 

Članak 12.

Priređivač natjecanja iz članka 1.ovih Propozicija, organizaciju vrši pod slijedećim uvjetima:

a) Na e-mail adrese klubova sudionika, navedene na prijavi natjecanja, šalje sve informacije o tijeku i terminu natjecanja,

b) postavlja plakate sa informacijama o tijeku i terminu natjecanja,

c) prijavljuje natjecanje policiji,

d) dostavlja satnicu natjecanja i Savezu i upravi objekta,

e) ubire sav prihod od ulaznica,

f) osigurava redarsku službu,

g) osigurava liječničku službu,

h) osigurava tabličare, tajnike, zapisničare, ljude na semaforu i ostalu potrebnu logistiku potrebnu da se natjecanje održi sukladno pravilima FINA-e,

i) organizira tehnički sastanak,

j) izvješćuje Tajništvo ZSSV-a o tijeku priprema za natjecanje,

k) proslijeđuje sve prijave Tajništvu Saveza,

l) podnosi izvještaj o natjecanju, najkasnije 5 dana nakon završetka natjecanja.

 

Članak 13.

U slučaju kršenja odredbi ovih Propozicija ili ometanja odvijanja tijeka natjecanja, delegat ZSSV-a ili vrhovni sudac poduzeti će sve potrebne mjere za neometan nastavak tijeka natjecanja, a sukladno odredbama ovih Propozicija, te će podnijeti prijavu IO ZSSV-a za disciplinski postupak protiv odgovornih osoba.

 

4.VODSTVO PRVENSTVA

 

Članak 14.

Vrhovnog suca i bodovne suce određuje Predsjednik sudačke komisije, te o tome izvještava priređivača natjecanja i Tajništvo Saveza. Tabličare, tajnike, zapisničare, ljude na semaforu i ostalu potrebnu logistiku osigurava priređivač natjecanja. Delegata natjecanja određuje Izvršni odbor ili Skupština Saveza. Funkciju delegata natjecanja može preuzeti vrhovni sudac natjecanja.

 

Članak 15.

Sastanak priređivača, delegata natjecanja ZSSV-a i sudjelujućih klubova održava se najkasnije jedan dan prije početka natjecanja u prostorijama objekta na kojem će se odvijati natjecanje. Termin sastanka određuje priređivač natjecanja, a dužan ga je dostaviti sudjelujućim klubovima i delegatu natjecanja najkasnije tri (3) dana prije početka natjecanja, sa definiranim vremenom i mjestom održavanja.

 

Članak 16.

Ždrijebanje priređivač provodi ručno ili uz pomoć računala.

 

Članak 17.

Prijavne liste skokova za svakog natjecatelja dostavljaju se priređivaču natjecanja ili na obilježenom mjestu, 24 sata prije početka prvenstva za svaku disciplinu, a priređivač je dužan liste, odmah po isteku roka dostaviti vrhovnom sucu natjecanja.

Liste se mogu poslati na e-mail adresu priređivača, a na tehničkom sastanku potrebno je donijeti potvrdu o poslanoj listi.

Ukoliko se natjecateljska lista za nekog od natjecatelja preda s zakašnjenjem, a najkasnije do šest (6) sati prije početka prijavljene discipline, biti će prihvaćena samo uz plaćanje kotizacije od 30 € priređivaču natjecanja.

Predane liste moguće je mijenjati do šest (6) sati prije početka natjecanja tj. discipline.

Nakon isteka roka od šest (6) sati, a u slučaju da natjecateljska lista nije predana ili nije popunjena do kraja, smatrati će se nevažečom i natjecatelj neće moći nastupiti u toj disciplini na tom natjecanju.

Lista mora biti potpisana od strane skakača ili njegovog trenera. Odgovornost za nepopunjenu listu snosi skakač i njegov trener.

 

Članak 18.

Svi prigovori tijekom natjecanja upućuju se pismenim putem delegatu natjecanja.

 

Članak 19.

Delegat Saveza na tehničkom sastanku prvenstva i sudjelujućih klubova utvrđuje slijedeće:

a) da li je priređivač udovoljio uvjetima ovih Propozicija,

b) da li su sudjelujući klubovi podmirili svoje obveze i prema ZSSV-u i priređivaču natjecanja,

c) ispravnost liječničkih potvrda,

d) da li svaki natjecatelj posjeduje registraciju i da li se nalazi na popisu registriranih članova ZSSV-a,

e) potvrđuje prijave klubova,

f) izvještava sudionike tehničkog sastanka o naknadnim prijavama i uplaćenim kotizacijama,

g) nadgleda organizaciju i tijek natjecanja,

h) zaprima sve pismene prigovore svih sudionika natjecanja,

i) po završetku natjecanja pismenim putem izvještava IO ZSSV-a o organizaciji i tijeku natjecanja.

 

5. PROGRAM PRVENSTVA

Članak 20.

KADETSKO PRVENSTVO

 

Kadetsko prvenstvo održava se za dobne kategorije:


– Limači “E

daska visine 1 metar:

2 skoka iz dvije različite grupe s ZKT do 3,6

2 skoka iz dvije različite grupe bez ograničenja ZKT

dopušteni su skokovi na noge i ulasci

 

Mlađi kadeti “D

daska visine 1 metar:

3 skoka iz tri različite grupe s ZKT do 5,4

2 skoka iz dvije različite grupe bez ograničenja ZKT

daska visine 3m

3 skoka iz tri različite grupe s ZKT do 5,6

2 skoka iz dvije različite grupe bez ograničenja ZKT

toranj

2 skoka iz dvije različite grupe s ZKT do 3,6

2 skoka iz dvije različite grupe bez ograničenja ZKT

 

Kadeti “C

daska visine 1 metar:

5 skokova iz pet različitih grupa s ograničenjem ZKT do 9,0

3 skoka iz tri različite grupe bez ograničenja ZKT

daska visine 3 metra:

5 skokova iz pet različitih grupa s ograničenjem ZKT do 9,5

3 skoka iz tri različite grupe bez ograničenja ZKT

toranj:

4 skoka iz četiri različite grupe s ograničenjem ZKT do 7,6

3 skoka bez ograničenja ZKT

Kadetkinje “C

daska visine 1 metar:

5 skokova iz pet različitih grupa s ograničenjem ZKT do 9,0

2 skoka iz dvije različite grupe bez ograničenja ZKT


daska
visine 3 metra:

5 skokova iz pet različitih grupa s ograničenjem ZKT do 9,5

2 skoka iz dvije različite grupe bez ograničenja ZKT

toranj :

4 skoka s ograničenjem ZKT do 7,6

2 skoka bez ograničenja ZKT

Sinkro skokovi daska 3m ( parovi se mogu kombinirati iz kategorije D i C)

2 skoka iz dvije razlicite grupe (koeficient 2,0)

3 skoka bez ograničenja ZKT

lista skokova mora sadržavati najmanje tri različite skupine skokova

barem jedan skok koji se izvodi licem okrenutim prema naprijed mora biti izveden iz naskoka

 

Članak 21.

JUNIORSKO PRVENSTVO

 

Juniorsko prvenstvo održava se za dobne kategorije:

Mlađi juniori “B”


daska
visine 1 metar:

5 skokova iz pet različitih skupina s ograničenjem ZKT do 9,0

4 skoka iz četiri različite skupine bez ograničenja ZKT


daska
visine 3 metra:

5 skokova iz pet različitih skupine s ograničenjem ZKT do 9,5

4 skoka iz četiri različite skupine bez ograničenja ZKT


tora
nj:

4 skoka iz četiri različite skupine s ograničenjem ZKT do 7,6

4 skoka bez ograničenja ZKT

• lista skokova mora sadržavati najmanje pet različitih skupina skokova

Mlađe juniorke “B”

daska visine 1 metar:

5 skokova iz pet različitih skupina s ograničenjem ZKT do 9,0

3 skoka iz tri različite skupine bez ograničenja ZKT


daska
visine 3 metra:

5 skokova iz pet različitih grupa s ograničenjem ZKT do 9,5

3 skoka iz tri različite grupe bez ograničenja ZKT


toranj
:

4 skoka iz četiri različite skupine s ograničenjem ZKT do 7,6

3 skoka bez ograničenja ZKT

• lista skokova mora sadržavati najmanje pet različitih skupina skokova

Junioke “A”

daska visine 1 metar:

5 skokova iz pet različite skupine s ograničenjem ZKT do 9,0

4 skoka iz četiri različite skupine bez ograničenja ZKT

daska visine 3 metra:

5 skokova iz pet različitih skupina s ograničenjem ZKT do 9,5

4 skoka iz četiri različite skupine bez ograničenja ZKT

toranj:

4 skoka iz četiri različite skupine s ograničenjem ZKT do 7,6

4 skoka bez ograničenja ZKT

• lista skokova mora sadržavati najmanje pet različitih skupina skokova

Juniori “A”


daska visine 1 metar

5 skokova iz pet različitih skupina s ograničenjem ZKT do 9,0

5 skokova iz pet različitih skupinaa bez ograničenja ZKT


daska visine 3 metra:

5 skokova iz pet različitih skupina s ograničenjem ZKT do 9,5

5 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT


toranj
:

4 skoka iz četiri različite skupine s ograničenjem ZKT do 7,6

5 skokova bez ograničenja ZKT

• lista skokova mora sadržavati svih šest skupina skokova

Sinkro skokovi daska 3m (parovi se mogu kombinirati iz kategorije B i A)

2 skoka iz dvije različite grupe (koeficient 2,0)

3 skoka bez ograničenja ZKT

• lista skokova mora sadržavati najmanje četiri različite skupine skokova

• svi skokovi koji se izvode licem okrenutim prema naprijed moraju biti izvedeni iz naskoka

 

Članak 22.

SENIORSKO PRVENSTVO

 

Seniori

daska visine 1 metar:

6 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT


daska visine 3 metra

6 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT


toranj

6 skokova iz šest različitih skupina bez ograničenja ZKT

sinkro skokovi daska 3m

2 skoka iz dvije različite skupine (koeficient 2,0)

4 skoka bez ograničenja ZKT

• lista skokova mora sadržavati pet različitih skupina skokova

• svi skokovi koji se izvode licem okrenutim prema naprijed moraju biti izvedeni iz naskoka

Seniorke

daska visine 1 metar

5 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT


daska
visine 3 metra

5 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT


toranj

5 skokova iz pet različitih skupina bez ograničenja ZKT


s
inkro skokovi daska 3m

2 skoka (koeficient 2,0)

3 skoka bez ograničenja ZKT

• lista skokova mora sadržavati pet različitih skupina skokova

• svi skokovi koji se izvode licem okrenutim prema naprijed moraju biti izvedeni iz naskoka

 

6. RASPORED I SATNICA PRVENSTVA

Članak 23.

Raspored natjecanja sastavlja se prema pravilima Fin-e, a u slučaju potrebnih promjena zbog tehničkih razloga dozvoljavaju se promjene dogovorom ili većinom glasova sudionika (klubova) na tehničkom sastanku. Satnicu natjecanja predlaže priređivač natjecanja ovisno o raspoloživosti objekta na kojem će se natjecanje održati te pristiglim prijavama. Prijedlog priređivača prihvaća se na tehničkom sastanku većinom glasova sudionika (klubova).

 

Članak 24.

Za izvršavanje obveza preuzetih za organizaciju prvenstva odgovoran je priređivač natjecanja.

 

Članak 25.

Propise ovih Propozicija do početka natjecanja tumači IO ZSSV-a, a tijekom natjecanja delegat natjecanja ZSSV-a.

 

Članak 26.

Moguće je organizirati natjecanje u skokovima u vodu i izvan okvira ovih Propozicija, ali samo uz odobrenje IO ZSSV-a.