P R O P O Z I C I J E  O  P R O V O Đ E NJ U

natjecanja sportskih odjeljenja sportske obuke Zagrebačke škole skokova u vodu u 2024. godini

 

1.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Natjecanje sportskih odjeljenja sportske obuke Zagrebačke škole skokova u vodu održati će se dva puta godišnje.

Članak 2.

Natjecanje se mora organizirati sukladno Propozicijama natjecanja ZSSV-a.

 

2. DOPUNE PROPOZICIJA ZSSV-a

Članak 3.

Sva natjecanja škola iz članka 1. ovih Propozicija, otvorena su za sve klubove i njihove članove koji su registrirani u ZSSV-u, a ispunili su sve uvjete sukladno propozicijama za natjecanje ZSSV-a. Moguć je nastup i drugih klubova uz suglasnost i poziv na natjecanje Izvršnog odbora ZSSV-a.

 

Članak 4.

 

Klubovi su dužni podmirili svoje obveze prema organizatoru:

Startnina: iznosi 5,00 € za jednu disciplinu, 7,00 € za dvije discipline i uplaćuje se na tehničkom sastanku priređivaču natjecanja, a po listi prijave natjecatelja.

 

 

Članak 5.

Na svakom natjecanju škola mogu nastupiti natjecatelji u sljedećim kategorijama:

a. Limači E –  2015. god. i mlađi,

b. Mlađi kadeti D –  2013. i 2014. godište,

Pravo nastupa na Natjecanju sportskih škola nemaju natjecatelji koji su članovi reprezentacije Hrvatske.

 

Članak 6.

Natjecatelji moraju imati važeću natjecateljsku iskaznicu te važeći liječnički pregled (ne stariji od 6 mjeseci). Klubovi snose svu odgovornost u pogledu zdravstvenog stanja natjecatelja.

Članak 7.

Rokovi i način podnošenja prijava za natjecanje provode se sukladno Propozicijama za natjecanje ZSSV-a.

 

 

Članak 8.

Sva prava i obaveze organizatora i priređivača definirana su Propozicijama za natjecanje ZSSV-a.

 

 

3. PROGRAM PRVENSTVA

Članak 9.

Limači «E»


daska 1m – 4 skoka:

• prvi skok – 100, 10 ili 5101 a, b ili c

• drugi skok – 200, 20 ili 5201 a, b ili c

• treći i četvrti skok – mogu biti birani između skokova 101, 102, 103, 201, 301, 401 a

b ili c ili bilo koji skok „školice“ na noge ili ulazak ukoliko nije

izveden u prve dvije serije skokova

ista grupa skokova ne smije biti zastupljena više od 2 puta


daska 3m 3 skoka:

prvi skok – 100 a, b ili c

drugi skok – 200 a, b ili c

treći skok – 10 a, b ili c

Mlađi kadeti «D»


daska 1m – 5 skokova:

• prvi skok – 100, 10 ili 5101 a, b ili c

• drugi skok – 200, 20 ili 5201 a, b ili c

• treći, četvrti i peti skok – mogu biti birani između skokova 101, 102, 103, 201, 301,

401 a, b ili c ili bilo koji skok „školice“ na noge ili ulazak  ukoliko nije izveden u prve dvije serije skokova ista grupa skokova ne smije biti zastupljena više od 2 puta


daska 3m 4 skoka:

prvi skok – 100 a, b ili c

drugi skok – 200 a, b ili c

treći skok – 10 a, b ili c

četvrti skok – može biti biran između skokova 101, 103, 401, 201, 301 a, b ili c ili bilo koji skok „školice“ na noge ili ulazak u koliko nije izveden u prve tri serije skokova