PROPOZICIJE O PROVOĐENJU

natjecanja sportskih odjeljenja sportske obuke Zagrebačke škole skokova u vodu u sezoni 2016/2017

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Natjecanje sportskih odjeljenja sportske obuke Zagrebačke škole skokova u vodu održati će se dva puta godišnje.

Članak 2.

Natjecanje se mora organizirati sukladno Propozicijama natjecanja ZSSV-a.

2. DOPUNE PROPOZICIJA ZSSV-a

Članak 3.

Sva natjecanja škola iz članka 1. ovih Propozicija, otvorena su za sve klubove i njihove članove koji su registrirani u ZSSV-u, a ispunili su sve uvjete sukladno propozicijama za natjecanje ZSSV-a. Moguć je nastup i drugih klubova uz suglasnost i poziv na natjecanje Izvršnog odbora ZSSV-a.

Članak 4.

Klubovi su dužni podmirili svoje obveze prema organizatoru:

  • Startnina: iznosi 25,oo kn po disciplini i uplaćuje se na tehničkom sastanku priređivaču natjecanja, a po listi prijave natjecatelja.

Članak 5.

Na svakom natjecanju škola mogu nastupiti natjecatelji u slijedećim kategorijama:

Limači E – 2008. god. i mlađi

Mlađi kadeti D – 2006. i 2007. godište

Članak 6.

Natjecatelji moraju imati važeću natjecateljsku iskaznicu te važeći liječnički pregled (ne stariji od 6 mjeseci). Klubovi snose svu odgovornost u pogledu zdravstvenog stanja natjecatelja.

Članak 7.

Rokovi i način podnošenja prijava za natjecanje provode se sukladno Propozicijama za natjecanje ZSSV-a.

Članak 8.

Sva prava i obaveze organizatora i priređivača definirana su Propozicijama za natjecanje ZSSV-a.

3. PROGRAM PRVENSTVA

Članak 9.

Limači E – daska 1m 4 skoka

  • prvi skok – 100, 10 ili 5101 a, b ili c
  • drugi skok – 200, 20 ili 5201 a, b ili c
  • treći i četvrti skok – mogu biti birani između skokova 101, 102, 103, 201, 301, 401 a

b ili c ili bilo koji skok „školice“ na noge ili ulazak ukoliko nije

izveden u prve dvije serije skokova

  • unutar četiri skupine skokova ista grupa skokova ne smije biti zastupljena više od 2 puta

Mlađi kadeti D – daska 1m 5 skokova

  • prvi skok – 100, 10 ili 5101 a, b ili c
  • drugi skok – 200, 20 ili 5201 a, b ili c
  • treći, četvrti i peti skok – mogu biti birani između skokova 101, 102, 103, 201, 301,

401 a, b ili c ili bilo koji skok „školice“ na noge ili ulazak

ukoliko nije izveden u prve dvije serije skokova

  • unutar pet skupina skokova ista grupa skokova ne smije biti zastupljena više od 2 puta

Propozicije sastavila;

Nataša Kolić
Zagreb, 21. listopad 2016.g.